Våra språkguider finns på plats för att stötta elever och föräldrar som är nya med svenskan.

Språkguiderna bokas in i förväg och under det bokade passet ges både möjlighet till en introduktion över det svenska skolsystemet och språkstöd i samtal med skolor, företag och studie- och yrkesvägledare.

Språk

Arabiska, somaliska, persiska, tigrinja (endast tisdag och torsdag) och dari.

När

Språkguiderna finns på mässans alla dagar kl. 8.30–15.30.

Bokning

Guiderna går att boka in för grupper eller individuellt. I mån av tid kan språkguiderna även hjälpa till på drop in, men de är populära och vi rekommenderar dig att boka en tid för att vara säker på att få hjälp.

Bokningslänk: www.trippus.net/sprakguider-deltagare

 

Om guidningen

Språkguiderna inleder sin guidning med en introduktion som tar 10-15 minuter. De ger då en översikt över det svenska skolsystemet och beskriver vad en gymnasieexamen innebär i Sverige. De förklarar vad som skiljer introduktionsprogram från yrkesprogram och högskoleorienterade program och ger information om behörighetskrav till nationella program.

Efter introduktionen hjälper språkguiderna eleverna att formulera frågor till skolrepresentanterna och orienterar dem bland de olika gymnasieskolornas montrar. Slutligen finns de i mån av tid till hands som språkstöd i vägledningssamtal vid SYV-montern.

Om tiden räcker till kan GR:s språkguider även finnas till hand och guida eleverna även i Future Skills-delen, där det möjliggörs för eleverna att testa olika yrken.